8. Dan (2):
Nakajima Hiroshi, Shotokan, SKC-R
Sugimura Koichi, Shotokan, SKR                                                                                        

7. Dan (9):  
Danubio Roberto, Wado-Ryu, SWKO
Humbel Daniel, Wado-Ryu, SWKO
Marti Erich, Shotokan, SKU
Reinhart Kaspar, Shukokai, SKU
Romano Toni, Shotokan, SSK-Tomokai
Seiler Rudi, Fudokan, SKA
Sigillo Dominique, Shotokan, SKU
Trachsel Bruno, Shotokan, SKA
Yaw Hwa Chin, Shorin-Ryu, SKA

6. Dan (32):
Benz Roland, Shukokai, SSK
Bosch Vicente, Fudokan, SKA
Brunner Daniel, Shotokan, SKR
Chierici Enzo, Shorin-Ryu, SKA
Danubio Alessandro, Wado-Ryu, SWKO
Feldmann Pierre, Shotokan, SSK
Golowin Erik, Goju-Kai, SKU
Grabenstaetter Daniel, †, Shotokan, SKR
Güldür Hakki, Goju-Ryu, SKU
Hertig Thomas, Shotokan, SKA
Honegger Gion, Shukokai, SSK
Knupfer Olivier, Shotokan, SKU
Longagna Vincent, Shotokan, SKU
Lüthold Piero, Shotokan, SKA
Olivier Reynald, Shotokan, SKU
Mini Tommaso, Shotokan, SKR
Milovanovic Momcilo, Fudokan, SKA
Müller Hans*, Shotokan, Ex-SKA
Mundwiler Christian, Shotokan, SKR
Pfeiffer Marc, Goju-Ryu, SKU
Pisino Franco, Shotokan, SKU
Puglisi Giuseppe, Shotokan, SKA
Rapelli Silvio, Shotokan, SKU
Richina Mauro, Shorin-Ryu, SWKO
Schüpfer Walker Elisabeth, Shotokan, SSK-Tomokai
Seiler Barbara, Fudokan, SKA
Spörri Urs, Shukokai, SSK-Tomokai
Truttmann Karl, Shukokai, SSK

Höhere Dan Grade ab 5. Dan nach Landesverbänden

1. Dan Register (1366) A-K 170119
1. Dan Register (1315) L-Z 170119
2. Dan Register (797) 070319
3. Dan Register (354) 170119
4. Dan Register (168) 100319
5. Dan Register (76) 300518

*nicht mehr SKF-Mitglied.

Fehlende Dan-Grade: Diplom einscannen/fotografieren und mailen an skf@karate.ch